Montage

Vår montageavdelning på FöFa Smygehamn AB är din pålitliga partner när det gäller att säkerställa att dina byggprojekt utförs med precision och noggrannhet. Oavsett om det handlar om att installera fönster, dörrar, takfönster, glaspartier, skjutdörrar eller garageportar, är vårt kompetenta montörteam redo att leverera högkvalitativt arbete som möter dina exakta specifikationer.

Varför Välja Vårt Montage?

Professionellt montage är en nyckelaspekt för att säkerställa att dina byggprojekt blir både funktionella och estetiskt tilltalande. Vi sätter högsta standard när det gäller att säkerställa att varje detalj är på plats och att resultatet är i linje med dina förväntningar.

Våra Montagetjänster inkluderar:

 • Fönster: Vi installerar fönster av hög kvalitet som ger ditt hem eller företag rätt ljus och ventilation.
 • Dörrar: Från entrédörrar till innerdörrar, vi ser till att dina dörrar är säkra, energieffektiva och stilfulla.
 • Takfönster: Låt naturligt ljus flöda in i ditt utrymme med noggrant installerade takfönster.
 • Glaspartier: Skapa öppna och ljusa utrymmen med våra anpassade glaspartilösningar.
 • Skjutdörrar: Förbättra tillgänglighet och estetik med professionellt monterade skjutdörrar.
 • Garageportar: Vi installerar pålitliga och säkra garageportar som skyddar ditt fordon och ditt utrymme.

Varför Välja Vårt Montage?

 • Erfaren Montörer: Vårt montörteam har många års erfarenhet och expertis inom sitt område.
 • Noggrannhet: Vi ägnar noggrann uppmärksamhet åt varje detalj för att säkerställa korrekt installation och funktion.
 • Säkerhet och Kvalitet: Vi använder enbart högkvalitativa material och säkerhetsåtgärder för att garantera hållbara och säkra resultat.
 • Tidsramsstyrning: Vi levererar vårt montagearbete enligt överenskomna tidsramar så att ditt projekt fortskrider smidigt.
Låt oss vara din partner för professionellt montage och säkerställ att dina byggprojekt slutförs med precision och kvalitet. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och målsättningar. Med FöFa Smygehamn AB får du resultat du kan lita på och vara stolt över.

Rot- och Rutavdrag: För Smarta Besparingar

Rot- och rutavdrag är ett skatteincitament som låter dig spara pengar när du anlitar företag för reparation, underhåll, ombyggnad, tillbyggnad och hushållsnära tjänster. Här är några viktiga detaljer:
 • ROT-Arbete: För bygg- och renoveringsprojekt kan du dra nytta av ROT-avdraget för arbetskostnaden. Maxbeloppet för ROT-avdrag är 50 000 kronor per år.
 • RUT-Arbete: Hushållsnära tjänster, som reparation och underhåll av vitvaror och it-utrustning, ger rätt till rutavdrag. Rutavdraget och ROT-avdraget kan sammanlagt vara högst 75 000 kronor per person och år.
 • Material och Andra Kostnader: Notera att avdragen enbart gäller för arbetskostnader, inte för material eller andra utgifter som resekostnader.
 • Beroende av Skattebetalande: Om du kan dra fördel av avdragen beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och andra avdrag du gör, som skattereduktion för grön teknik.
Gör din ekonomi smartare genom att dra nytta av ROT- och rutavdrag. Kontakta oss för mer information om hur dessa avdrag kan appliceras på dina projekt.

Kontakta oss


Tel: 0737074671
E-post: Info@fofa.se

Postadress

Villavägen 34
Smygehamn

Vill du se vad vi gjort innan?

Frågor och svar kring montage


Vad innebär montage i byggbranschen?

Montage i byggbranschen refererar till processen att montera och installera olika byggkomponenter och system, såsom fönster, dörrar, tak, väggar, och andra strukturer, på en byggnad eller konstruktion.

Vilka typer av montage kan utföras av ett montageföretag?

Ett montageföretag kan utföra olika typer av montage, inklusive:
 • Fönstermontage
 • Dörrmontage
 • Takmontage
 • Väggmontage
 • Byggnadsmontering och installation av prefabricerade strukturer.

Varför är det viktigt att anlita professionella för montagearbeten?

Att anlita professionella montörer är viktigt eftersom de har erfarenhet och kompetens för att säkerställa att montagearbetet utförs korrekt och säkert. Felaktigt utfört montage kan leda till läckage, energiförluster, och andra problem som kan vara kostsamma att rätta till.

Hur kan jag välja rätt montageföretag?

För att välja rätt montageföretag bör du:
 • Kolla företagets referenser och tidigare projekt.
 • Se till att de har nödvändiga licenser och försäkringar.
 • Diskutera dina specifika behov och förväntningar med företaget.
 • Be om en skriftlig offert som inkluderar kostnader och tidsramar.
 • Undersök om företaget har erfarenhet av liknande projekt som ditt.

Vilka säkerhetsåtgärder tas vid montagearbeten?

Vid montagearbeten tas olika säkerhetsåtgärder, inklusive användning av personlig skyddsutrustning (PPE) av montörerna, korrekt användning av lyftutrustning och säkringsanordningar för att minimera riskerna för fallolyckor eller personskador.

Hur lång tid tar det vanligtvis att slutföra ett montageprojekt?

Tiden som krävs för att slutföra ett montageprojekt varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. Mindre montagearbeten kan slutföras på några timmar, medan större projekt kan ta flera dagar eller veckor att avsluta.

Vad är kostnadsfaktorer att överväga vid montagearbeten?

Vid montagearbeten är några kostnadsfaktorer att överväga:
 • Materialkostnader för komponenterna som ska monteras.
 • Arbetskostnader för montörernas tid och kompetens.
 • Eventuella extra kostnader för att förbereda arbetsområdet eller för specialutrustning.
 • Kostnader för eventuell eftermontering och justering för att säkerställa korrekt funktion.