Tjänster

Över 20 Års Erfarenhet - Din Partner inom Bygg

FÖFA Smygehamn AB är ett familjeföretag med djupa rötter i byggbranschen. Från våra startår med fokus på dörrar och fönster har vi växt och diversifierat oss för att nu omfatta hela spektrumet av byggtjänster. Med stolthet i yrket och en stark ansvarskänsla är vi din pålitliga partner för byggprojekt i alla storlekar och typer.
​​​​​​​

Våra tjänster:

Rot- och Rutavdrag: För Smarta Besparingar

Rot- och rutavdrag är ett skatteincitament som låter dig spara pengar när du anlitar företag för reparation, underhåll, ombyggnad, tillbyggnad och hushållsnära tjänster. Här är några viktiga detaljer:
  • ROT-Arbete: För bygg- och renoveringsprojekt kan du dra nytta av ROT-avdraget för arbetskostnaden. Maxbeloppet för ROT-avdrag är 50 000 kronor per år.
  • RUT-Arbete: Hushållsnära tjänster, som reparation och underhåll av vitvaror och it-utrustning, ger rätt till rutavdrag. Rutavdraget och ROT-avdraget kan sammanlagt vara högst 75 000 kronor per person och år.
  • Material och Andra Kostnader: Notera att avdragen enbart gäller för arbetskostnader, inte för material eller andra utgifter som resekostnader.
  • Beroende av Skattebetalande: Om du kan dra fördel av avdragen beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och andra avdrag du gör, som skattereduktion för grön teknik.
Gör din ekonomi smartare genom att dra nytta av ROT- och rutavdrag. Kontakta oss för mer information om hur dessa avdrag kan appliceras på dina projekt.